Vigtig information om køb af Glyphosat og Pistol ukrudtsmidler

Vigtig information om køb af glyphosat - glyphosat er også aktivstof i RoundUp og Pistol ukrudtsmidler

Husk at Havehobby.dk pr. 1/7-2020 skal kontrollere om kunden har autorisation til køb af koncentreret glyphosat.

Pr. 1/7-2020 er det derfor ikke længere muligt at købe glyphosat uden at kunden oplyser autorisationsnummer.

 

Der er også et borgerforslag om forbud mod køb af glyphosat ukrudtsmiddel og miljøministeren omtaler derfor et

muligt forbud mod køb af glyphosat (glyphosat er også aktivstof i RoundUp og Pistol ukrudtsmidler)

 

Hvis du som kunde ønsker at købe og anvende glyphosat ukrudtsmiddel til ukrudtsbekæmpelse fremover,

så anbefaler vi, at købe ekstra, så du også har glyphosat ukrudtsmiddel til fremtidig brug.

 

NB:

Ukrudtsmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.

Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.