Ukrudtsmiddel

Ukrudtsbekæmpelse - Køb Glyphosat 120 og 360 ukrudtsmiddel, RoundUp Garden samt belægningsrens, husrens, algefjerner og algerens

Læs om Glyphosat ukrudtsmiddel (fra økonomisiden "Sparet er tjent") her. Iflg. den officielle middeldatabase er glyphosat et: "parallel produkt, identisk med Roundup". Glyphosat er det aktive virkestof/virkemiddel i Pistol, Roundup, Zeppelin og andre ukrudtsmidler, jvf. f.eks. Roundup's egen hjemmeside her. Vores koncentreret Glyphosat 120 og 360 er bare billigere - meget billigere.

Information om vores koncentreret glyphosat ukrudtsmiddel: Det blev forbudt ultimo 2015 at sælge glyphosat 360 g/l i hhv. 1 liter og 5 liter dunke til private uden sprøjtecertifikat - det nye glyphosat 120 g/l på 1 liter flaske er et nyt middel som er godkendt til privat brug. 360 g/l må fremover kun benyttes af professionelle/erhverv.

Med det fantastiske koncentreret glyphosat 120 ukrudtsmiddel, fjerner du let ukrudt i din have. Her får du meget billig ukrudtsbekæmpelse. Køb glyphosat 120 og spar rigtig mange penge på ukrudtsbekæmpelse. Vi sælger også RoundUp Garden og Pistol. Vi forhandler glyphosat produkter til nedsivning af græs og bekæmpelse af ukrudt - må også bruges til ukrudtsbekæmpelse på gårdspladsen, parkeringsarealer, indkørsler, veje, fortove, terrasser, havegange og mellem fliser.

Prøv også vores Pistol fra Bayer, RoundUp Garden eller Husrens til at fjerne eller rengøre belægninger og misfarvninger.

Se vores gode priser og tilbud på ukrudtsmidler. Vi har også midler til belægningsrens, algebehandling, algerens, algefjerner, RoundUp Garden, pistol fra Bayer, glyphosat 120, glyphosat 360, forstøverflasker, tryksprøjter, havesprøjter, el-sprøjter og rygsprøjter.


Glyphosat - aktivstoffet i Bayer Pistol, Roundup, Zeppelin, Gallup Super, Ryom og Agros glyphosat

Ukrudtsmidler til ukrudtsbekæmpelse, som bruges af private haveejere, såsom Roundup Garden, Gallup Super glyphosat, Ryom glyphosat, Agros glyphosat, Bayer Pistol og mange andre ukrudtsmidler, er baseret på aktivmidlet glyphosat, som er et aktivstof, som virker på alle grønne planter.

Midlet er klassifiseret som ufarligt for f.eks. bier - "bifare" mærket tildeles midler der er til fare for bier og glyphosat er ikke mærket med bifare.

Glyphosat hindrer dannelsen af nogle af de aminosyrer, som er helt nødvendige for planternes overlevelse og vækst. Planten vil derfor visne og dø indenfor få uger. Når ukrudtet rammes med glyphosat ukrudtsmidler, så optages aktivstoffet gennem de grønne dele af planten - det vil sige stængler, blomster, bark og blade - og transporteres derefter med plantens egen saft, rundt i ukrudtsplanten og helt ned i rødderne, hvorefter ukrudtsplanten visner og dør. Man skal derfor ramme de grønne dele af planten når der sprøjtes med glyphosat.
Hvis ukrudtsmidlet lander på jorden, vil midlet straks bindes til jordpartiklerne hvorefter det nedbrydes til fosfat, kuldioxid, nitrat og vand af jordens mikroorganismer. Fosfat, kuldioxid, nitrat og vand, er stoffer, som allerede eksistere naturligt i jorden. Glyphosat har ingen effekt under jorden, idet Glyphosat kun virker gennem de grønne dele – det har således ingen virkning på blomsterløg, der ligger under jorden. 

Man sparer rigtig mange penge med koncentreret ukrudtsmidler. Når koncentreret ukrudtsmidler opblandes med vand, får man færdigblandet ukrudtsmiddel, der er klar til brug (k-t-b), der oftest koster under 4 kroner pr. liter. Det er meget billig ukrudtsbekæmpelse og væsentligt billigere end køb af de færdigblandende K-T-B midler man kan købe.

Ukrudtsbekæmpelse med 120 g/l glyphosat ukrudtsmiddel - 1 L ukrudtsmiddel fra Ryom

Ryom Glyphosat 120 koncentreret ukrudtsmiddel må bl.a. anvendes til nedsivning af plænegræs, stødbehandling af træstubbe samt ukrudtsbekæmpelse.
Indholdet på 1 liter koncentrat til kr. 199,00 giver 50 liter færdigblandet ukrudtsmiddel til ukrudtsbekæmpelse og rækker op til 1.000 m2.
Indeholder aktivstoffet glyphosat – et godt alternativ til det kendte varemærke Roundup.
Med dette koncentreret middel fra Ryom, så reduceres prisen markant på ukrudtsmidlet, når det er ”klar til brug”. Literprisen er under kr. 4,00 efter opblanding (k-t-b) i opblandingsforholdet 1 til 50.
Ryom 1 liter glyphosat 120 koncentreret ukrudtsmiddel kan både købes og anvendes af private haveejere og kræver ikke autorisation.
NB: Et ukrudtsmiddel bør bruges på en forsvarlig måde - læs etiketten og følg vejledningen før brug af ukrudtsmidler. Du kan kontakte vores rådgiver, fx telefonisk på 4271 0900, hvis du vil vide mere om hvilke risici, der er ved at bruge midlerne og hvilke alternativer, der findes.

Ukrudtsbekæmpelse med 120 g/l glyphosat ukrudtsmiddel - 1 L ukrudtsmiddel fra RoundUp

RoundUp Garden Glyphosat 120 koncentreret ukrudtsmiddel må bl.a. anvendes til stødbehandling af træstubbe, nedsivning af plænegræs samt ukrudtsbekæmpelse.
Indholdet på 1 liter koncentrat til kr. 399,00 giver 50 liter færdigblandet ukrudtsbekæmpelse med ukrudtsmiddel og rækker op til 1.000 m2.
Indeholder aktivstoffet glyphosat – et tilsvarende alternativ hedder Ryom ukrudtsmiddel.
Med dette koncentreret middel fra RoundUp, så reduceres prisen markant på ukrudtsmidlet, når det er ”klar til brug”. Literprisen er under kr. 8,00 efter opblanding (k-t-b) i opblandingsforholdet 1 til 50.
RoundUp Garden 1 liter glyphosat 120 koncentreret ukrudtsmiddel kan både købes og anvendes af private haveejere og kræver ikke autorisation.
NB: Et ukrudtsmiddel bør bruges på en forsvarlig måde - læs etiketten og følg vejledningen før brug af ukrudtsmidler. Du kan kontakte vores rådgiver, fx telefonisk på 4271 0900, hvis du vil vide mere om hvilke risici, der er ved at bruge midlerne og hvilke alternativer, der findes.

Ubringning af ukrudtsmidler med el-sprøjter, havesprøjter, tryksprøjter, rygsprøjter og forstøverflasker.

Anvend vores havesprøjter, tryksprøjter, rygsprøjter, el-sprøjter og forstøverflasker til ukrudtsbekæmpelse ifm. udbringning af dit ukrudtsmiddel. Vi forhandler el-sprøjter, havesprøjter, tryksprøjter, rygsprøjter og forstøverflasker til udbringning af vores ukrudtsmidler til ukrudtsbekæmpelse.

Algerens - algebekæmpelse, algebehandling og algefjerner - belægningsrens

Belægningsrens som f.eks. ”Husrens” fjerner og bekæmper grimme belægninger. Vores ”Husrens” er koncentreret belægningsrens, uderens og husrens. Fortyndes i forholdet 1:20. Vores Husrens/belægningsrens fjerner og bekæmper belægninger. Fjern og bekæmp mos, alger og andre grimme belægninger på f.eks. husmuren, mursten, terrassen, facader, tagplader, fliser, campingvogn, træværk eller mellem ærtesten og perlesten i indkørslen med vores produkter til algebekæmpelse og algerens. Vores algefjerner, algerens og algebekæmpelse fjerner effektivt grønne belægninger samt bekæmper og forebygger alger. Se vores produkter til at fjerne eller rengøre belægninger og misfarvninger fra mur, træværk, husmure, tagplader m.m. Se vores produkter til belægningsrens, algefjerner, algebekæmpelse og algerens.